Det er ikke nødvendigvis længden på en tur der afgør sværhedsgraden. En kort tur kan f.eks. godt være hårdere end en længere tur. Derimod giver ture med Indlandsis, vandring, primitiv overnatning, Kajak og længere slædehundekørsel gerne en moderat til hård karakter.LetPå de lette ture kan alle være med, også selvom man måske skulle være dårligt gående eller har dårlig ryg. På de lette ture vil vandring også udgøre en meget lille del af turens samlede program. En to timers slædetur kan dog godt indgå i programmet, da vi vurderer at det er en aktivitet hvor alle kan være med.Moderat Moderate ture, er som de lette, men måske med en længere vandretur i fjeldet eller på indlandsisen. Det kan også være der indgår Kajak i programmet. På de moderate ture kan alle aktive personer være med, og de kræver ikke mere end almindelig god kondition og gåpå mod. De fleste af vores ture er moderate.Hård De hårde ture er der færre af, og indeholder gerne flere dages kajak eller primitiv overnatning. Det kan også være længere vandreture over flere dages varighed hvor en vis kondition er anbefalet. Overnatning på Indlandsisen kategoriserer vi som hård, da man kan opleve meget lave kuldegrader. God kondition og gåpå mod. Ekstrem Vi har kun få ekstreme ture, som ofte er pionerture eller specielle expeditioner hvor man decideret kommer ud i vildmarken i flere dage. Det kan være de længere vandreture i Canada, de længere kajakture i det nordlige Grønland eller f.eks. Arctic circle Race også i Grønland. Den ekstreme kategori kræver en særdeles god kondition og er gerne karakteriseret ved at man forbereder sig i nogle uger eller måneder inden afgang.